امتیاز :
 تعداد امتیاز ها - 1
 تعداد بازدید - 2348

 آهنگ گیلکی رعنا – گروه رستاک


 

عنا تی تومان گله کشِی، رعنا

رعنا دامن لباست رو زمین کشیده میشه، رعنا

تی بوسه آخر مرا کوشِی، رعنا

بلآخره بوسه‌ی تو منو می‌کشه، رعنا

می نفسی خدا جانِی، رعنا

تو نفس منی، وای خدا، رعنا

حنا بنک تی دستانِی، رعنا

حنا بذار تو دستات، رعنا

آی روسیای رعنا جان برگرد بیای،رعنا

ای رعنای سبزه رو برگرد بیا

رعنای میشِی رعنا، سیا کیش میشِی، رعنا

رعنا مال منه، رعنا سبزه ست

رعنای میشِی رعنا، سیا کیش میشِی، رعنا

رعنا مال منه، رعنا سبزه ست

****

آخه پارسال بوشُم امسال نُمِی، رعنا

آخه پارسال رفتم امسال نیومدم، رعنا

تی گوشوارِی خوش در بومِی، رعنا

از گوشوارت خوشم اومد، رعنا

تی لنگان خوش در بومِی، رعنا

از قد و بالات خوشم اومد، رعنا

آی روسیای رعنا جان برگرد بیای،رعنا

ای رعنای سبزه رو برگر بیا

رعنای میشِی رعنا، سیا کیش میشِی، رعنا

رعنا مال منه، رعنا سبزه ست

رعنای میشِی رعنا، سیا کیش میشِی، رعنا

رعنا مال منه، رعنا سبزه ست

****

امسال لِسال چاییِی، رعنا

امسال سال چاییه، رعنا

رعنا تی پرمه داییِی، رعنا

رعنا پدر تو دایی منه

امسال لِسال چاییِی، رعنا

امسال سال چاییه، رعنا

رعنا تی پرمه داییِی، رعنا

رعنا پدر تو دایی منه

جان من بگو، مرگ من بگو.............رعنای

تورو به جان من بگو، تورو به مرگ من بگو......رعنا

رعنای گلی رعنا، گل سمبلِی رعنا

رعنا مثل گل، رعنا مثل گل سمبله!

رعنای گلی رعنا، گل سمبلِی رعنا

رعنا مثل گل، رعنا مثل گل سمبله!

رعنای بشوی تا لنگرود، رعنا

رعنا تا لنگرود رفت

خیاط به ده هیشکی نبوی، رعنا

کسی توی ده خیاط نبود، رعنا

خیاط واچی تِرِ کت بدوخت، رعنا

خیاط برات یدونه کت دوخت

آی روسیای رعنا جان برگرد بیای،رعنا

ای رعنای سبزه رو برگر بیا

رعنای میشِی رعنا، سیا کیش میشِی، رعنا

رعنا مال منه، رعنا سبزه ست

رعنای میشِی رعنا، سیا کیش میشِی، رعنا

رعنا مال منه، رعنا سبزه ست

****

رعنا تی تومان گله کشِی، رعنا

رعنا دامن لباست رو زمین کشیده میشه، رعنا

تی بوسه آخر مرا کوشِی، رعنا

بلآخره بوسه‌ی تو منو می‌کشه، رعنا

می نفسی خدا جانِی، رعنا

تو نفس منی، وای خدا، رعنا

حنا بنک تی دستانِی، رعنا

حنا بذار تو دستات، رعنا

آی روسیای رعنا جان برگرد بیای،رعنا

ای رعنای سبزه رو برگر بیا

رعنای میشِی رعنا، سیا کیش میشِی، رعنا

رعنا مال منه، رعنا سبزه ست

رعنای میشِی رعنا، سیا کیش میشِی، رعنا

رعنا مال منه، رعنا سبزه ست

منبع خبر :  
کد خبر :  

نظراتارسال دیدگاه

آدرس ایمیل شما نمایش داده نمی شود. فیلدهای ضروری با * مشخص شده اند. *