حالت شب
  • 14 اسفند، 1399
شب عید است و یار از من چغندر پخته میخواهد

شب عید است و یار از من چغندر پخته میخواهد

کمتر از 20 روز دیگر به ایام نوروز باقی مانده است و بازارهای خالی از مواد غذایی از یک سو و از سوی دیگر گرانی هایی که س...

تامین درآمدها از محل فروش تراکم کاهش یافته است/ایجاد شهرداری بافت تاریخی در شهر اصفهان

تامین درآمدها از محل فروش تراکم کاهش یافته است/ایجاد شهرداری بافت...

رییس شورای اسلامی شهر اصفهان گفت: تامین درآمدهای شهرداری از محل فروش تراکم در شهرداری کاهش پیدا کرده و به حدود ۳۰ درص...

درآمدهای حاصل از فروش تراکم در بودجه سال آتی 40 درصد کاهش یافته است/ به دنبال توازن برای ایجاد عدالت فضایی هستیم

درآمدهای حاصل از فروش تراکم در بودجه سال آتی 40 درصد کاهش یافته ا...

شهردار اصفهان از کاهش درآمدهای حاصل از فروش تراکم در بودجه 1400 خبر داد و گفت: این میزان در بودجه سنوات قبل 70 درصد ب...

2 هزار فرزند یتیم در اصفهان بدون حامی هستند

2 هزار فرزند یتیم در اصفهان بدون حامی هستند

  مدیر کل کمیته امداد امام خمینی اصفهان گفت: 2 هزار فرزند یتیم در اصفهان بدون حامی هستند واین در حالی اس...

یک هیچ به نفع خطاکار/ دادرسی های طولانی مدت و شکایت های بی نتیجه

یک هیچ به نفع خطاکار/ دادرسی های طولانی مدت و شکایت های بی نتیجه

 

اثر کشندگی کرونا روی مردها بیشتر از زنان است

اثر کشندگی کرونا روی مردها بیشتر از زنان است

مدیر گروه  سلامت خانواده و جمعیت معاونت بهداشتی اصفهان گفت: میزان مرگ و میر ناشی از

Image