حالت شب
  • 14 اسفند، 1399
قیمت 21 هزار و 500 برای مرغ مصوب شد

قیمت 21 هزار و 500 برای مرغ مصوب شد

معاون بهبود تولیدات دامی سازمان جهاد کشاورزی استان اصفهان گفت: از روز گذشته ستاد تنظیم بازار قیمت 21 هزار و 500 را بر...

Image