حالت شب
  • 14 اسفند، 1399
حداقل دستمزد برای کارگران ضعیف باید تعریف شود/ افزایش آمار دزدان تازه وارد

حداقل دستمزد برای کارگران ضعیف باید تعریف شود/ افزایش آمار دزدان...

بدنبال تعریف حداقل دستمزد و قانونی کردن آن برای جامعه کارگری ضعیف ، بیکاری حذف خواهد شد و کارگرانی مثل معتادین ، زندا...

Image