حالت شب
  • 06 بهمن، 1399

اخبار ویدئویی سنجش از دور و Gis

این اخبار ویدئویی مربوط به آکادمی سنجش از دور ایران و سایت تخصصی سنجش از دور و سیستم اطلاعات جغرافیایی است.

دیدگاه / پاسخ

دیدگاه ها